J&P Rogowscy
ul. Inż. Wigury 9a/3
64-360 Zbąszyń


tel. (068) 3846 527   
tel. kom. 602 662 814

biuro@jpnieruchomosci.plJ & P Rogowscy

tel. (068) 3846 527
tel. kom. 602 662 814

DZIAŁKI / Strzyżewo - Piaski

Kliknij w zdjęcie,
aby powiększyć.

Strzyżewo - Piaski

Cena: 59 900 zł

Powierzchnia: 917m2

Media: prąd + woda + gaz na granicy działki

Działka przy trasie Trzciel-Zbąszyń z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem zabudowy mieszkalno-usługowej

Istnieje dodatkowa możliwość wybudowania domu wg wybranego projektu wraz z pełną dokumentacją - cena ustalana indywidualnie
Działka położona 5km od zjazdu z autostrady 36m od głównej trasy Trzciel- Zbąszyń z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową:
1)    budynki mieszkalne jednorodzinne;
2)    budynki usługowe;
3)    pomocnicze o maksymalnej powierzchni zabudowy nie większej niż wynosi powierzchnia budynku o przeznaczeniu podstawowym;
4)    garaży na samochody ciężarowe o nośności max. 3,5 tony.

Możliwość
1)    lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie powodujący kolizji
z istniejącą i planowaną zabudową;
2)    lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej o formach organizacyjnych deweloperskich i indywidualnych.

Zakazuje się:
1)    przeznaczania na cele lokalizowania budynków powierzchni większej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
2)    sytuowania, z zastrzeżeniem ust. 2, budynków wyższych niż:
a)    mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne i 10 m,
b)    usługowych i gospodarczych – dwie kondygnacje nadziemna i 8 m.

Nakazuje się:
1)    przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
2)    stosowanie w budynkach dachów stromych o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 45º.

Dopuszcza się: wykonywanie w budynkach podpiwniczeń do jednej kondygnacji podziemnej.

Rozwojowi miasta sprzyja korzystny układ komunikacyjny:
- przez Zbąszyń przebiega ważny szlak kolejowy Berlin - Warszawa – Moskwa.
- w odległości ok. 20 km znajduje się międzynarodowa droga E30 (2)Berlin – Świecko – Poznań – Warszawa
- w odległym o 10 km w Babimoście znajduje się lotnisko
- w Zbąszynku, 6 km od Zbąszynia znajduje się ważny węzeł kolejowy
- do granicy polsko - niemieckiej jest stąd 100 km
- dodatkowym atutem jest położony 15 km od Zbąszynia ( w Nowym Tomyślu) oddział celny.
drukuj